پسته اکبری هرباکس
پسته نیم کیلویی

پسته نیم کیلویی

  • پسته اکبری اعلا
  • وزن: نیم کیلوگرم
  • پسته: ۵۰۰ گرم
  • جعبه ویژه رویال: ۱ عدد
  • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی

پسته یک کیلویی

پسته یک کیلویی

  • پسته اکبری اعلا
  • وزن: یک کیلوگرم
  • پسته: ۱۰۰۰ گرم
  • جعبه ویژه رویال: ۱ عدد
  • سفارش محصول: به صورت سفارشی و هماهنگی با دفتر مرکزی